RAMOWY ROZKŁAD DNIA

logoPrzedszkole.png

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

W PRZEDSZKOLU NR 13 W PRZEMYŚLU

 

7.00-8.00 – zajęcia międzyoddziałowe- zabawy w zespołach  i indywidualne, służące realizacji pomysłów dzieci, inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

8.00-13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.00-8.30 – Poranne ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Wyrabianie nawyków  związanych z samoobsługą dziecka.

8.30-9.00 – Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego , estetycznego spożywania posiłków. Mycie zębów.

9.00-10.00 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo  z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, gry i zabawy edukacyjne zajęcia dodatkowe ( religia).

10.00-11.00 – Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjno – sportowego, spacery, wycieczki.

11.00-11.30 – Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu. Wyrabianie nawyków  związanych z samoobsługą dziecka.

11.30-12.00 – Obiad – czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.00-14.00 – Leżakowanie (grupa 3-latki)

12.00 -14.00 -  Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej. Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, teatralnym, ruchowym, muzycznym, zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

14.00-14.30 – Podwieczorek  – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka.

14.30-16.00 – Zajęcia dodatkowe, praca z dzieckiem zdolnym, praca indywidualna , gry  i zabawy dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach. Uroczystości przedszkolne. Zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne. Integracja dzieci  poszczególnych grup w ramach współpracy   międzyoddziałowej. Rozchodzenie się dzieci.

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 02-10-2023 10:14 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 02-10-2023 10:16

Na skróty