RODO

RODO

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor Przedszkola nr 13 w Przemyślu

ul. Kopernika 14

37-700 Przemyśl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  osobowych możliwy jest pod numerem tel.  511143799 lub adresem email:

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

1.      dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

2.      żądania ich sprostowania,

3.      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

4.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Przemyślu. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (12,96KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ (12,50KB)

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 02-10-2023 09:49 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 02-10-2023 09:39

Na skróty